Om idrætscenteret

Parkering

Alle parkeringspladser er gratis og kræver ikke P-skive.

Hvis alle vores parkeringspladser er optaget, er det muligt at benytte skolens p-pladser. Det er også muligt at parkere på Ølsemanglevej.

Vær opmærksom på at vi ønsker at have et forsat godt naboskab med de beboer som bor lige ved siden af Rishøj Idrætscenter, derfor beder vi jer om ikke at benytte beboerens parkeringspladser.

Parkering ved Rishøj Idrætscenter

Parkering ved Skensved Hallen